حسین خداداد
Hossein Khodadad
Pars Produce
پارس پردوس
Telephone (888) 855-7277
كارخانه ريسندگي و بافندگي تبد متعلق به حسین خداداد و
مصادره بنیاد مستضعفان
منزل مسکونی حسین خداداد در زعفرانیه که در زمان
انقلاب مصادره شد و اکنون موزه تماشاخانه زمان می‌باشد